בעלי תפקידים

מוסדות העמותה כוללים את מוסד יושב-הראש, וועד העמותה וועדת הביקורת. בנוסף לכך, פועל בעמותה צוות מזכירות אשר מסייע בתפעול השוטף של המיזמים והפעילויות של העמותה לאורך השנה.

כלל בעלי התפקידים ובפרט בוועד העמותה, הוועדות המקצועיות, צוות המזכירות וועדת הביקורת פועלים בהתנדבות מלאה.

הוועד המנהל

הוועד המנהל הוא המוסד המוביל את העמותה המקבל את ההחלטות, ממנה וועדות מקצועיות ומטפל בניהול השוטף. בראש הוועד עומד יו"ר העמותה.

עידו ברוש

יושב ראש העמותה
יו"ר וועדת קשרי חוץ

גיל רונן

סגן יו"ר העמותה
יו"ר וועדת אליפות ישראל

רינת הראל

חברת הוועד
אחראית אדמיניסטרציה

יואב סוכן

חבר הוועד
יו"ר וועדת הפורום הישראלי IEF

דניאל פרקש

חבר הוועד
אחראי IT

מנהלי תחומים

מנהלי התחומים פועלים בהתנדבות ומהווים חלק חשוב בתפעול היומיומי של פעילויות העמותה לאורך השנה.

יותם נחשון

פיתוח משאבים ושיווק

אייל אבן צור

ניהול מתנדבים ואדמיניסטרציה

וועדת הביקורת

וועדת הביקורת מפקחת על פעילות העמותה והוועד, ואחראית לוודא כי הפעילות מתיישרת עם הוראות תקנון העמותה, החוק, ומטרות העמותה.

שחר בר

יו"ר וועדת הביקורת

אביב וטנברג

חבר וועדת הביקורת

דור שמואלי

חבר וועדת הביקורת