רישום שופטים

ענף הגיימינג התחרותי הוא ענף ספורט תחרותי יחודי שלו מאפיינים דומים ושונים עם ענפי ספורט אחרים (בעיקר ענפי ספורט מחשבתיים – מנטליים, אך גם ענפי ספורט מסוגים אחרים).

על מנת להגן על הגינות המשחקים, זכויות השחקנים וכללי האתיקה, נדרש שופט מקצועי שינהל את התחרויות והמשחקים המתקיימים במסגרתן, אשר לו הכלים להתמודד עם משברים ומחלוקות בתחומים חוקתיים, התנהגותיים או טכניים.

ללא שיפוט מקצועי, רמת ההגינות של התחרות מוטלת בספק. ניתן לומר, שללא השיפוט המקצועי לא ניתן להבטיח שתחרות תתקיים באופן הוגן נטול-אינטרסים כלפי כלל בעלי העניין המעורבים בתחרות (שחקנים, מועדונים וקבוצות, מארגנים, נותנות חסות ומפרסמים וכו').
לכן, כדי להבטיח שתחרות תתקיים באופן הוגן וניטראלי כאמור, היא חייבת להתקיים על פי חוקים ותקנות מוסכמים – שפרשנותם ואכיפתם הן תפקיד השופט בתחום הגיימינג התחרותי.

מכאן ניתן להסיק שלשופטים בגיימינג התחרותי תפקיד מפתח בענף ממש כמו בכל ענף ספורט אחר!

קישורים רלוונטיים