בקשת הכרה בתחרות פרטית

ברוכים הבאים לטופס בקשת הכרה ותמיכה בתחרות גיימינג תחרותי פרטית. הטופס מיועד לתחרויות חובבים בלבד. לפניות בנושא תחרויות מקצועיות יש לפנות אלינו בהקלקה כאן
אנא היוועצו בטבלה הבאה כדי להבין מה ההבדלים בין סיווגי התחרויות שהעמותה מכירה בהן וכיצד לפנות לעמותה בבקשת הכרה ותמיכה בהתאם לסיווג התחרות:

קריטריוןתחרות חובביםתחרות מקצועית
חוקי התחרותנוסח כללי של המארגןחוקת המשחקים של העמותה
שיפוט וניהול התחרותהמארגןשופטים מטעם העמותה
שחקניםקהל רחב + שחקנים רשומים בעמותהשחקנים רשומים בעמותה בלבד
הגשת הבקשהעד 3 שבועות לפני תחילת התחרות*עד 3 חודשים לפני תחילת התחרות
שווי פרסיםעד 5,000 ש"ח לתחרות בודדת ועד 30,000 ש"ח לכל התחרויות במהלך 12 חודשיםאין הגבלה
שידור חיאינטרנט בלבד; אין אפשרות לגבות תשלום בגין הצפייהאינטרנט או טלוויזיה; מותר לגבות תשלום בגין הצפייה
אפשרויות צ'אטעל המארגן לוודא שצ'אט השידור (אם קיים) מפוקח ואינו מכיל תכנים גסים, וולגריים, מעליבים, פוגענים או מוטעים
דמי כניסה (צופים) לאירוע חיללא תשלוםאין הגבלה

*במקרים מיוחדים העמותה יכולה לוותר על קריטריון זה

טופס בקשת תמיכה והכרה בתחרות חובבים